disclaimer 2017-01-04T14:56:15+00:00

Alle informatie die je aan ons verstrekt, valt onder dit Privacy Statement. Lefit spant zich maximaal in om deze informatie vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor de doeleinden zoals omschreven in dit Privacy Statement.

Lefit werkt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Lefit zal de door jou verstrekte gegevens niet aan derden ter beschikking stellen. Op elk gewenst moment kun je verzoeken om de door jou verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of aan te passen. Door het invoeren van je gegevens op deze website en het versturen daarvan aan Lefit, geef je Lefit toestemming om deze gegevens te registreren in haar database en te gebruiken voor haar normale bedrijfsdoeleinden, waaronder eveneens wordt begrepen het jou incidenteel informeren over zaken die nuttig zijn voor het gebruik van de site, over onze diensten en daar direct aan gerelateerde zaken. Ook het (online) screenen, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale netwerken, van potentiële kandidaten voor opdrachtgevers rekent Lefit tot haar normale bedrijfsdoeleinden.

Bij gebruikmaking van de e-mail service ontvang je op meer frequente basis berichten specifiek gericht op de door jou aangegeven vacaturegebieden en daar direct aan gerelateerde zaken. Voor het aanvragen van deze service hanteert Lefit om redenen van veiligheid en privacy, het “dubbele opt-in” systeem. Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren. Het gaat hierbij om cijfermatige gegevens en niet om persoonsgegevens.

Webanalytics

“Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.” Aansprakelijkheid Hoewel deze site en de daar in te schakelen diensten met grote zorgvuldigheid zijn samengesteld en worden uitgevoerd, kan Lefit geen aansprakelijkheid accepteren voor eventuele fouten of onvolkomenheden in de tekst of in de uitvoering. Voor de inhoud van boodschappen zoals die door sitebezoekers via de “tell a friend” functie worden ingevoerd en doorgestuurd aanvaardt Lefit geen aansprakelijkheid.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via “links” op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Lefit geen aansprakelijkheid. Lefit behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven. Vragen Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid stuur je een e-mail naar info@lefit.nl. Heb je al een vaste contactpersoon bij Lefit dan kun je daar contact mee opnemen.