Bemiddeling bij vaste posities

De werving & selectie dienstverlening van Lefit richt zich op vacatures voor hoger opgeleiden in de vakgebieden ICT, Data Science, Sales & (online) Marketing en HR. Bij iedere individuele opdracht maken we op basis van wensen een juiste vertaling naar de arbeidsmarkt. We beschikken over een groot eigen netwerk en bouwen al sinds 2009 aan onze eigen online communities in Nederland en België. Door maximale activatie van ons zorgvuldig opgebouwde on- en offline netwerk en door intensieve (executive) search naar passende kandidaten, zijn we in staat schaarse kandidaten uit de arbeidsmarkt te introduceren.

Daarnaast kijken wij verder dan de vakinhoudelijke match met een functieprofiel. Wij geloven dat er pas echt sprake is van een goede match als de persoonlijkheid en drijfveren van de kandidaat aansluiten bij de missie en bedrijfscultuur van de opdrachtgever. Bij Lefit gaan we daarom bewust een stapje verder in onze gesprekken. Onze oprechte interesse, in combinatie met onze gedegen aanpak en de wil om door te gaan, vormen de ingrediënten voor een succesvolle bemiddeling. Kortom, Lefit leert je kennen!

Interim Bemiddeling

Wij zijn niet een detacheerder in veel voorkomende rollen, maar juist als bureau vanuit ons netwerk en maatwerk aanpak in staat om specialistische of management capaciteit te leveren. Dit leidt regelmatig tot verfrissende ideeën en oplossingen, zoals bv. het installeren van een Technology Board. Informeer naar de mogelijkheden, we worden hierin graag uitgedaagd.

Training & Coaching

In deze tijd waarin de veranderingen elkaar steeds sneller opvolgen en er steeds meer informatie op ons afkomt, merken we bij onze opdrachtgevers en hun medewerkers een sterke behoefte aan persoonlijke ontwikkeling. Lefit biedt verschillende maatwerkoplossingen op het gebied van coaching en training. Kenmerkend voor deze trajecten is een hoge interactie en resultaatgerichtheid. Hierdoor kunnen de opgedane inzichten direct in de praktijk worden toegepast. Enkele voorbeelden:

Onboarding

Traineeships gericht op een versnelde inzetbaarheid van nieuwe medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan young professionals die getraind worden in de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden, eventueel in combinatie met de overdracht van vakkennis.

Loopbaancoaching

Gericht op het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Na afloop hebben deelnemers inzicht in hun wensen, drijfveren, talenten en ontwikkelpotentieel. Daarnaast hebben ze een duidelijke focus m.b.t. de regie over hun loopbaan; energie en vaardigheden om met nieuwe ontwikkelingen om te gaan; en een concreet actieplan om hun toegevoegde waarde binnen een organisatie te herijken.

Training soft skills en persoonlijke effectiviteit

Gericht op het optimaliseren van soft skills waardoor deelnemers beter in staat zijn om te gaan met voortdurende veranderingen binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan praktijkgerichte en interactieve trainingen waarbij met deelnemers actief wordt geoefend op het gebied van effectief communiceren, feedback geven, voeren van beoordelingsgesprekken en samenwerken.

Outplacement

Gericht op het begeleiden van organisaties en medewerkers bij outplacementtrajecten. In deze trajecten waarin vaak verschillende emoties voorbijkomen, geloven we in een persoonlijke benadering. We helpen de medewerker bij het accepteren van de veranderende situatie en waar nodig bij het terugvinden van het zelfvertrouwen. Samen met de medewerker maken we een concreet plan van aanpak om een nieuwe leuke baan te vinden. Realistisch en afgestemd op zijn/haar wensen, drijfveren en talenten.

Naast deze voorbeelden ontwikkelen we trajecten op maat. Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van training & coaching, neem dan contact met ons op via +31 (0)76 260 0004.

HR Projecten

Wij helpen organisaties bij het ontzorgen van hun HR afdeling, bijvoorbeeld met projecten die de core business van een HR afdeling overstijgen of waarvoor intern onvoldoende capaciteit beschikbaar is. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een reorganisatie, het ‘wegen’ en opnieuw indelen van functies, het (her)schrijven van een carpolicy met betrekking tot de inzet van lease auto’s, het (door)ontwikkelen van een verzuimprotocol of het opzetten cq optimaliseren van het (campus) recruitmentproces. Daarnaast werken we samen met diverse interim HR specialisten die u kunnen helpen bij het invullen van een zwangerschapsverlof, het opvangen van een (langdurig) zieke, etc.

Sommige HR projecten liggen intern gevoelig. Bij Lefit beschikken we over de kennis en ervaring om dergelijke trajecten zorgvuldig te begeleiden, rekening houdend met de belangen van zowel werkgever als werknemer.

Naast deze voorbeelden ontwikkelen we trajecten op maat. Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van HR projecten, neem dan contact met ons op via +31 (0)76 260 0004.

” Een warme ervaring al vanaf het eerste gesprek in het prachtige pand in Breda. Bruikbare feedback gekregen die me verder heeft geholpen door de gesprekken heen en uiteindelijk een goed passende baan gevonden. Paul en Stefan stonden altijd voor me klaar om even te sparren en nemen ook nu nog contact op om te kijken hoe het gaat. Zo hartelijk als Lefit het doet is wat mij betreft uniek.”

Kandidaat, bemiddeld door Lefit

“Great professionalism, a very friendly personality and excellent advice and guidance for the applicants he recruits.”

Kandidaat, bemiddeld door Lefit