Droom je wel eens weg naar een heel ander leven? Zonder stress, files, lange werkdagen of chagrijnige collega’s bijvoorbeeld? Bij Lefit zien we een toegenomen vraag van professionals naar loopbaanbegeleiding. Soms ingegeven door bovenstaande ervaringen en gevoelens. Maar vaker door een intrinsieke behoefte om ertoe te doen, toegevoegde waarde te blijven leveren, zowel professioneel als privé.

Loopbaanoriëntatie en werkgeluk

Wij vinden het heel gezond en juichen de initiatieven van de overheid, vakbonden en bedrijfsleven toe om medewerkers op veel regelmatigere basis na te laten denken over hun loopbaan. Met als doel acties te formuleren om levenslang geluk en toegevoegde waarde te ervaren in je werk.

Tegelijkertijd moeten we met elkaar ook niet naïef zijn om de gevolgen van digitalisering en daarmee gepaard gaande sterke veranderingen op de inhoud van werktaken te onderschatten. Wat voor jonge mensen als vanzelfsprekend wordt ervaren kan voor sommige oudere medewerkers een moeizaam te omarmen nieuwe werkelijkheid zijn van augmented reality, IoT, drones en cloudification.

Een ander argument dat meespeelt in loopbaanoriëntaties is dat medewerkers meer op zoek zijn naar zingeving in hun werk. Men wil meer maatschappelijk betrokken werken en/of vaker ook ervaren dat de eigen werkzaamheden ertoe doen bij de eigen werkgever.

Loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding luistert, helpt en faciliteert medewerkers om zelf het stuur van de eigen loopbaanontwikkeling in de hand te houden. Eerlijke en soms confronterende gesprekken met de coach en eigen omgeving, assessments en oefeningen helpen bewustzijn te vergroten en leren hoe de regie (terug) te pakken.

Laten we eerlijk zijn, dromen is goed en mooi, maar in de meeste gevallen is het resultaat natuurlijk niet dat we die camping in Frankrijk gaan beginnen. Wel ontstaan er door het vergrote inzicht in het eigen handelen en mogelijkheden, nieuwe paden om de eigen functie meer toegevoegde waarde te geven. Daarnaast zijn er vaak mogelijkheden om via verdere opleiding en studie te groeien naar een andere rol bij de eigen werkgever of, als dat niet mogelijk is, daarbuiten.

Loopbaancoaching door Lefit

Als loopbaancoach is het heerlijk om te ervaren hoe nieuwe energie zich meester maakt van medewerkers. Hoe zij met overtuiging en zingeving acties formuleren èn opvolgen om zelf te volgende stap in de eigen loopbaan te zetten.

Wil je meer weten hoe wij bij Lefit je kunnen helpen op het gebied van loopbaancoaching? Neem dan contact op met mij, Paul de Beijer, via 076 260 00 04 of 06 43282345.