“Go with the flow” is een uitspraak die je waarschijnlijk regelmatig hoort en gebruikt. In de positieve psychologie is flow een verschijnsel wat veel onderzocht is en de aandacht trekt. Flow zou namelijk het welzijn van mensen vergroten en de werkproductiviteit bevorderen. Maar wat is flow eigenlijk en hoe zorg je ervoor dat je in je werkomgeving flow ervaart?

Flow is een korte ervaring van totale betrokkenheid in dat wat je op dat moment doet. Je hebt plezier in het werk en bent vanuit jezelf gemotiveerd om hier tijd in te investeren. Je hebt hierbij het gevoel dat de tijd vliegt. De taak die je doet past bij je vaardigheden en het vereist enige uitdaging, maar is zeker niet te moeilijk. Hierdoor is flow geassocieerd met hoge werkprestaties, zelfvertrouwen, focus, gemak en het gebeurt automatisch en onbewust. Werknemers ervaren ook meer plezier en creativiteit in hun werk wanneer zij regelmatig flow ervaren. Het is dus gunstig om ervoor te zorgen dat jij of je werknemers flow ervaren. Hoe zorg je hiervoor? Zowel de werkomgeving als de werknemer zelf kan voor situaties zorgen waarin flow meer waarschijnlijk wordt, door zelf-leiderschap, speelse werkomstandigheden, gebruik van sterke kanten en het passend maken van je werk.

Jezelf leiding geven

Zelf-leiderschap verwijst naar het proces waarin mensen zelf zorgen voor richting en motivatie in hun werk zodat ze goed kunnen presteren. Denk hierbij aan feedback geven op je eigen prestaties, jezelf belonen wanneer iets goed is gegaan of juist corrigeren wanneer het beter had gekund. Ook het oefenen van werkgedrag dat misschien niet plezierig maar wel benodigd is. Daarnaast helpt het om te focussen op plezierige kenmerken van een taak en het creëren van constructieve gedachtenpatronen. Dit laatste kan je doen door positief tegen jezelf te praten, een succesvolle toekomst voor je te zien en irrationele overtuigingen uit te dagen. Wanneer je zelf-leiderschap toepast, komen de uitdagingen van werk meer overeen met je vaardigheden en zal je minder afgeleid worden door dysfunctionele gedachten. Bovendien zal je ook meer gemotiveerd worden voor het werk. Hierdoor zal je meer geneigd zijn om flow te ervaren.

Voor volwassenen is spelen ook belangrijk

Een speelse werkomgeving met humor en plezier zorgt voor meer intrinsieke motivatie, creativiteit, spontaniteit en werktevredenheid. De speelsheid kan op verschillende vlakken voorkomen: op sociaal vlak, taakgericht of de inrichting van het kantoor. Door op kantoor meer mogelijkheden te creëren om plezier en speelsheid te ervaren, is de kans op flow groter.

Zet je krachten in

Door een werkomgeving te creëren waarin iedere werknemer gebruik kan maken van zijn of haar eigen sterke kanten, zijn werknemers meer zichzelf waardoor ze waarschijnlijker flow kunnen ervaren. Sterke kanten bevatten persoonlijkheidstrekken en vaardigheden die een persoon energie geven om zijn of haar best te doen in werk en plezier te ervaren. Dit zorgt voor het beter omgaan met uitdagingen en bevordert het samenwerken, wat weer resulteert in hogere werkprestaties. Bovendien kan er collectieve flow ontstaan, omdat individuele doelen samen optellen tot het collectieve doel. Individuele vaardigheden worden dan ingezet om collectieve doelen te behalen. Hierdoor wordt productiviteit ook weer verhoogd.

Maak keuzes die bij je passen

Een andere manier om de kans te vergroten dat je in een flow komt, is door het kiezen van taken in je werk. Denk hierbij aan de soort taak, hoeveel taken je op je neemt of met wie je werkt. Hierdoor ervaar je ook meer plezier in je werk en zie je de betekenis in van de taken die je doet, waardoor je werk meer passend wordt voor jou als persoon. Ook wordt het verschil tussen de uitdagingen en je vaardigheden minder. Hierdoor ervaar je meer flow.

Go with the flow

Flow is een verschijnsel dat iedereen kan ervaren, zolang je maar de juiste mindset hebt en de omstandigheden passend zijn. Met de genoemde tips over zelf-leiderschap, je sterke kanten inzetten, speelse werkomgeving en je werk passend maken, is de kans groot dat ook jij flow zult ervaren. Wat ga jij doen om je flow te vergroten op je werk?

Bronnen:

Bakker, A.B., van Woerkom, M. (2017). Flow at Work: a Self-Determination Perspective. Occup Health Sci 1, 47–65.

Salanova, M., Rodríguez-Sánchez, A.M., Schaufeli, W.B., & Cifre, E. (2014). Flowing Together: A Longitudinal Study of Collective Efficacy and Collective Flow Among Workgroups, The Journal of Psychology, 148(4), 435-455.