Jaarlijks evalueren wij met ons team de marketing uitingen die we via onze website en andere kanalen overbrengen. Ondanks dat we ons het liefst bewijzen door ons werk ‘gewoon goed’ te doen, zijn we ons er ook van bewust dat we dit moeten communiceren met de buitenwereld. Zo besloten we in een dergelijke evaluatie dat we graag een Pay-off toe wilde voegen om onze identiteit sterker naar voren te laten komen. Onze manier van diensten verlenen is namelijk iets om trots op te zijn!

Praktisch gezien begon dit proces met het bekijken van pay-offs van vergelijkbare en totaal niet vergelijkbare organisaties. We vroegen onszelf de volgende vragen af: Wat voor gevoel krijgen we bij verschillende pay-offs? Welke boodschap willen bedrijven overbrengen? Of bekt het gewoon lekker? Wat is voor ons het belangrijkste, de boodschap of de herkenbaarheid? De combinatie zou natuurlijk ideaal zijn..

Daarnaast hebben we uiteraard ook onze eigen DNA in kaart gebracht. Dit hebben we gedaan door steekwoorden te noteren waaruit onze DNA blijkt, en tevens door reacties en feedback van klanten en kandidaten hierin mee te nemen. Dit zouden onze vertrekpunten worden voor onze eigen pay-off.

In gezamenlijk overleg kwamen de volgende steekwoorden naar boven:

  1. Persoonlijk: de klant, de kandidaat, de coachee en hun behoeften en wensen zo goed mogelijk leren kennen, om vervolgens de best passende oplossing te bieden voor alle betrokken partijen.
  2. Betrokken: oprechte interesse in de mensen met wie we samenwerken en voor wie we iets kunnen betekenen. Continue betrokken blijven bij ontwikkelingen en veranderingen en dat altijd weer meenemen in een gedegen aanpak tijdens procedures en trajecten.
  3. Vasthoudend: een gedegen aanpak, we werken allemaal met veel toewijding en doorzettingsvermogen voor onze klanten.

Vervolgens, het antwoord op de vraag “Waarom zouden klanten, kandidaten, professionals voor ons kiezen”:

“Door onze oprechte interesse, in combinatie met onze gedegen aanpak en de wil om door te gaan zijn we vaak succesvol.”

Bovenstaande steekwoorden en motivatie komen voort uit onze wens om een duurzame oplossing te bieden voor alle betrokken partijen. Naar ons idee is het belangrijk om elkaars beweegredenen, behoeften en wensen te leren kennen. Er zijn veel organisaties die in een bepaalde branche actief zijn, maar wat voor cultuur past er bij je? En andersom ook, er zijn genoeg mensen die actief zijn als Accountmanager, maar hoe moet deze persoon in elkaar zitten om tot zijn recht te komen in de rol binnen deze specifieke organisatie? Maar ook op het gebied van training en (loopbaan)coaching, waar komt de behoefte vandaan om te ontwikkelen en te groeien? Wat voor resultaten verwacht je aan het eind van dit soort trajecten?

We zijn in al onze type dienstverleningen binnen bemiddeling en ontwikkeling altijd bezig om de persoon tegenover ons en de organisatie daaromheen echt te leren kennen. Alleen op deze manier kunnen wij vervolgens ons werk naar ons kwaliteitstreven uitvoeren. Dit is de kern van onze boodschap en dit resulteerde in de Pay-Off:

“ Lefit leert je kennen”