Vanuit specifieke recruitment vraagstukken heeft Lefit de laatste jaren een netwerk van data science professionals opgebouwd en hierin succesvol bemiddeld. Vanwege dit netwerk en onze passie om mensen en organisaties te ontwikkelen is Lefit een samenwerking met Wittics aangegaan.

Wittics is een data science community die talentvolle data scientists verbindt, ontwikkelt en ter beschikking stelt aan diverse opdrachtgevers. Gedurende een 2-jarig traineeship leren de aan Wittics verbonden data science talenten theorie te verbinden aan praktijksituaties door middel van persoonlijke trainingen en een 3 à 4-tal opdrachten bij (verschillende) bedrijven. Tijdens het traineeship waarborgen de senior data scientists van Wittics de inhoudelijke ontwikkeling en het resultaat.

Maar wat is data science eigenlijk?

Data science speelt een steeds grotere rol binnen het bedrijfsleven. Met de hedendaagse rekenkracht en het volwassen worden van technieken als statistical modeling en machine learning is de potentie van data science groter dan ooit. Zowel voor grote als voor kleine(re) bedrijven.

Iedere organisatie (of onderdeel van een organisatie) kent een bepaalde “data volwassenheid”. Waar u zich op de curve bevindt kunt u bepalen door te kijken of u antwoord kunt geven op de volgende vragen:

  • Wat is er gebeurd?
  • Waarom is het gebeurd?
  • Wat zal er gaan gebeuren?
  • Dit in acht nemend, welke beslissing moeten we nemen?

Zodra de positie bepaald is, kan data science helpen bij het beantwoorden van de vraag die volgt op de curve.

Wat kan Wittics voor u beteken?

De visie van Wittics en Lefit is dat data science van waarde is voor elk bedrijf, groot of klein. Of het nu gaat over standaard datarapporten of volledig geautomatiseerde voorspellingen aan de hand van “machine learning”.

Een moderne data scientist beheerst de data-tooling, maar kan daarnaast ook goed communiceren, de taal van de klant of business spreken en ziet de techniek niet als doel maar als middel. Hierbij is de correcte toepassing van de techniek cruciaal. Dit maakt dat Wittics een traineeship heeft vormgegeven met een nadrukkelijke focus op de interactie tussen specialisten en vraagstukken in de business. De Wittics data scientists leren door middel van drie instrumenten verbinding te maken tussen theorie en praktijk. Dit wordt hen aangeleerd onder begeleiding van senior data science professionals. Om zo te komen tot een hogere impact met data science:

  • Innovatieve skills: trainingen gericht op probleemdefinitie (en niet alleen op oplossing toepassing) en het vergroten van de betrokkenheid van alle belanghebbenden;
  • Personal empowerment: ontwikkeling van onder andere communicatievaardigheden, overtuigingskracht en story-telling onder begeleiding van een persoonlijke coach;
  • Community: samen met andere professionals en bedrijven ervaringen uitwisselen en elkaar helpen.

Na het traineeship zijn de data scientists officieel Wittics gecertificeerd en mogen ze kosteloos in dienst genomen worden door opdrachtgevers. Wittics kan daarmee uw organisatie helpen met de volgende stap richting waarde met data science.

Mocht u meer willen weten over Wittics kijk dan gerust eens op www.wittics.com, neem contact op via info@wittics.com, of wordt lid van onze community via onze LinkedIn groep: https://www.linkedin.com/groups/12180834/.