Training & Coaching

Lefit biedt verschillende maatwerkoplossingen op het gebied van coaching en training. Kenmerkend voor deze trajecten is onze persoonlijke betrokkenheid gecombineerd met een hoge mate van interactie en resultaatgerichtheid. Hierdoor wordt door deelnemers actief op de opgedane inzichten gereflecteerd en kunnen deze direct in de praktijk worden toegepast.

Young Professional Programma (YPP)

Gericht op werknemers met 0-2 jaar werkervaring. In ons YPP krijgen deelnemers inzicht in kwaliteiten en drijfveren en leren deze effectief te gebruiken om de eigen advieskracht te vergroten en vanuit gezond zelfvertrouwen te opereren bij de werkgever. Via afwisselend persoonlijke coaching, het TMA assessment en opdrachten/ kennisoverdracht vanuit de werkgever worden Young Professionals “onboard” bij werkgever”. Deelnemers (zowel door Lefit bemiddeld als door opdrachtgever aangedragen) maken meer impact in de organisatie.

Wil je meer weten over het Lefit Young Professional Programma, neem dan vrijblijvend contact op met Saskia Kock: 06 36 45 29 81

Per juli 2018 ben ik begonnen aan een traineeship bij Ericsson als Implementation manager/Site engineer Transmissie.

Totaal bleu begon ik bij Transmissie en mocht ik een jaar lang iedereen vragen stellen om kennis van de processen en technieken op te doen binnen Ericsson en transmissie.
Als onderdeel van het traineeship begon de externe coaching door Lefit: Saskia Kock was aangesteld als mijn coach en naar mijn idee hadden we meteen al een goede klik.

Een half jaar lang hadden we ongeveer 2x per maand een sessie waarin we o.a. communicatiemodellen bespraken en reflecteerden op de praktijkcases bij Ericsson. Wat ik ook als prettig en nuttig heb ervaren waren de aanvullende modules met mindfulness, het zogeheten ”Dansvloermodel” en de literatuurlijst die aangeleverd werd.

De gesprekken met Saskia heb ik als nuttig, gezellig en ook af en toe pittig ervaren.
Naar mijn mening is Saskia een goede coach omdat ze goed kan luisteren, je alle ruimte geeft voor eigen inbreng en goed doorvraagt om tot concrete conclusies te komen.

Door deze externe coaching/begeleiding ben ik veel wijzer ben geworden en heb ik flinke stappen kunnen maken om doelen te stellen voor het vervolg van mijn traineeship en carrière bij Ericsson.

Jasper Snoek, IT Engineer Ericsson
Saskia Kock
Saskia KockTrainer, Coach en Consultant
+31(0) 6 – 36 45 29 81
Willemijn van de Crommenacker
Willemijn van de CrommenackerJunior Recruitment Consultant
+31(0) 6 – 52 40 56 01

TMA-Assessment

Lefit is ervan overtuigd dat mensen het meest gemotiveerd, effectief en succesvol zijn in hun werk, wanneer ze werkzaamheden doen die het dichtst bij hun ware aard ligt. De Talenten Motivatie Analyse (TMA) is een wetenschappelijk onderbouwde methode die het mogelijk maakt om op objectieve en opbouwende wijze een diepgaande analyse te maken van natuurlijke drijfveren, talenten en de daaruit voortvloeiende competenties van kandidaten. Met dit inzicht kan een uitspraak gedaan worden over de ontwikkelbaarheid van bepaalde competenties. Het TMA-Assessment wordt ingezet bij selectieprocedures, loopbaan coaching en potentieel bepaling.

Wil je meer informatie over het TMA-Assessment, bel dan met onze collega Saskia Kock : 06 36 45 29 81

Trainingen soft skills en persoonlijke effectiviteit

Gericht op het optimaliseren van soft skills waardoor deelnemers beter in staat zijn om te gaan met voortdurende veranderingen binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan praktijkgerichte en interactieve trainingen waarbij met deelnemers actief wordt geoefend op het gebied van effectief communiceren, feedback geven, voeren van beoordelingsgesprekken en samenwerken.

Wil je meer weten over ons trainingsaanbod, neem dan vrijblijvend contact op met Saskia Kock : 06 36 45 29 81