We weten allemaal dat werken in een team zowel moeilijkheden als mogelijkheden met zich meebrengt. Teamwork is nodig om effectief te werken en wanneer een team goed functioneert, zie je dat ook terug in de resultaten. In deze blog worden de negen ‘C’s’ voor goed teamwork uitgelegd. We beginnen bij zes eigenschappen van goed teamwork en daarna bespreken we drie processen die invloed hebben op teamwork.

Coöperatie:
In een team zijn de motiverende drijfveren van belang: welke overtuigingen en gevoelens zorgen ervoor dat een team bepaald gedrag zal uitvoeren. Om een goed functionerend team te hebben, is het belangrijk dat alle leden een gevoel van competentie en vertrouwen hebben. Ook moeten zij in kunnen zien wat het belang is van samen werken. Als teams het gevoel hebben dat zij gezamenlijk succesvol doelen halen, doen zij meer moeite, presteren zij beter en zijn zij sneller tevreden. Een gevoel van veiligheid zorgt voor verbondenheid met de organisatie. Hoe ontwikkel je deze gevoelens als manager? Zorg dat voordat het team begint aan een taak, zij ervaringen (zowel positief als negatief) delen die zij hebben opgedaan bij eerdere taken. Wanneer mensen gelijke ervaringen horen, zullen zij zich meer verbonden en veiliger voelen.

Conflict:
Een conflict in een team is moeilijk te voorkomen en kan zelfs ook gunstig zijn voor de ontwikkeling van een team. Als een conflict echter te lang duurt of relationeel van aard is, gaat dit ten koste van de uitvoering van de taak. Het is als leider daarom van belang om vooraf normen en richtlijnen bespreekbaar te maken. Mocht er een conflict zijn, spreek het dan uit en zorg voor een open werksfeer.

Coördinatie:
Het is belangrijk dat alle kennis en vaardigheden van teamleden samen komen en zo samen een strategie vormen om een taak te voltooien. Dit voorkomt fouten en misvattingen, waardoor positieve uitkomsten meer waarschijnlijk zijn. Maak dus voorafgaand aan het beginnen van een taak duidelijk wie welke rol op zich neemt, wie welke verantwoordelijkheden heeft en wie wat overneemt tijdens onverwachte gebeurtenissen. Communicatie is hierbij erg belangrijk.

Communicatie:
Goede communicatie bevat het sturen en ontvangen van informatie en deze op de juiste manier begrijpen. Dit doe je door openheid te creëren in de werkomgeving. Face to face informatie-uitwisseling helpt bij het beter begrijpen van een boodschap en dit moet dan ook aangemoedigd worden. Daarnaast is het controleren of iemand de boodschap goed heeft begrepen belangrijk. Goede communicatie helpt fouten verminderen, plannen aan te passen en het verkrijgen van de juiste informatie. Dit vergroot weer de teamprestaties.

Coaching:
Soms is het binnen een team lastig te zien waar moeilijkheden of conflicten op te loer liggen. Een coach kan hierbij helpen. Deze coach helpt door leiding te geven, waaronder het initiëren van structuur en vaststellen van doelen. Een coach kan zowel zijn aangewezen binnen het team, als iemand zijn van buitenaf, waarbij het belangrijk is om de behoeften van het team voor, tijdens en na de taak in achterhoofd te houden.

Cognitie:
Dit betreft de gedeelde kennis over rollen, verantwoordelijkheden, doelen, normen, de huidige situatie en de verschillende vaardigheden en kennis die een teamlid kan hebben. Door feedback sessies en het trainen met casussen voorafgaand aan het oplossen van een taak, wordt dit versterkt.
Samen zorgen coöperatie, conflict, coördinatie, communicatie, coaching en cognitie ervoor dat het team gemotiveerd is en zich kan bezighouden met het gedrag of de processen die leiden tot succesvolle teamprestaties. Echter zijn er ook nog invloeden van buitenaf die teamwork kunnen beïnvloeden.

Compositie:
Vanzelfsprekend spelen de eigenschappen van teamleden ook een rol bij het succesvol presteren van een team. Als je de juiste eigenschappen kent, kun je op basis hiervan een succesvol team samenstellen. Werknemers die team georiënteerd, resultaatgericht, verantwoordelijk en assertief zijn, zijn gewenst in een team. Alleen het hebben van de juiste kennis voor een taak voorspelt niet of het samenwerken goed gaat zijn.

Context:
De situatie en omgeving waarin de taak wordt uitgevoerd heeft ook invloed op teamprestaties. Een online werkomgeving maakt het bijvoorbeeld mogelijk om internationaal te werken, maar gaat ten koste van het vormen van relaties en gevoel van vertrouwen. Ook het werken onder extreme omstandigheden of tijdstress zorgt voor meer risico’s, maar versterkt verbondenheid binnen een team. One size does not fit all hierin: Kies de juiste contextuele factoren die passen bij het doen en de aard van het team. Teamprestaties bevorder je door samenwerken te belonen en een open werkomgeving te creëren.

Cultuur:
Iemands zelfbeeld heeft invloed op hoe ze zichzelf zien in relatie tot het team. Dit heeft te maken met iemands normen en waarden en dit beïnvloedt weer gedrag. Organisaties kunnen een veilige cultuur creëren waarbij samenwerken belangrijk is en aangemoedigd wordt, ongeacht status of achtergrond. Deze teamcultuur omarmt overeenkomsten tussen mensen en respecteert verschillen. Er kan een nieuwe teamcultuur ontstaan die gedeeld wordt door iedereen.

Samenwerken is van groot belang voor een organisatie, zodat doelen worden gehaald en succes gevierd. Houd de 9 ‘C’s’ van teamwork daarom in het achterhoofd wanneer je samenwerkt of een team samenstelt. Succes is mooier wanneer het gedeeld is!